D

D
[di:] անգլերեն այբուբենի չորրորդ տառը. երժշ. ”ռե” ձայնանիշը/նոտան

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”